best drag and drop web page builder

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, 

dr Jarosław Kinal

adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych, Prodziekan ds. Promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" (studia ukończone
 z wyróżnieniem w 2009 roku) oraz Wyższej Szkoły Europejskej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku "Marketing
w sieci" (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym w 2010 roku) 
Zarówno zawodowo, jak i z zamiłowania dziennikarz. Współpracował między innymi z redakcjami: Panoramy TVP2, Tok FM, Radia Via. Współtwórca i pierwszy redaktor naczelny programu Przystanek Student w TVP Kraków. Felietonista magazynu Megafon. 


Od 1.09.2016 pełni funkcję Prodziekana ds. promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obecnie pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Przestrzeń Społeczna (Social Space) oraz zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Młoda Humanistyka. Jest również członkiem - założycielem Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko. Zdobywca 7. miejsca w konkursie Super Wykładowca 2012 organizowanym przez dziennik regionalny Super Nowości. Od 2014 roku Przewodniczący Rady Programowej Akademickiego Radia Uniwersytetu Rzeszowskiego - Feniks.fm  (I i II kadencji) W latach 2014-2016 pełnił obowiązki koordynatora kierunkowego programu Erasmus+ z zakresu socjologii. Obecnie pełni funkcję Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+


Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2016/2017:


W Instytucie Socjologii UR:


Public Relations

Marketing i zarządzanie

Nowe media i społeczne systemy medialne

Komunikowanie społeczne i Public Relations 

Socjologia mediów

Media Społecznościowe

Podstawy przedsiębiroczości

Tworzenie i realizacja projektów interaktywnych

e-PR z elementami zarządzania informacją 

Komunikacja w organizacji

Digital Society and Media (dla uczestników Erasmus+)

Digital Divide (dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+)


W Instytucie Filologii Polskiej:

Socjologia

Tradycyjne źródła informacji dla dziennikarza

Pracownia radiowa

Wiedza o mediach współczesnych w Polsce i w UE 


Spis publikacji


Wykaz aktywności organizacyjnych

Telefon

telefon 17 872 13 39


Gabinet

pokój 303
budynek A1
Instytut Socjologii UR
3. piętro

Email

jkinal@ur.edu.pl
jaroslawkinal@gmail.com

Konsultacje dla studentów

do 1 września 2017 urlop