simple mobile web site generator software download

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, 

dr Jarosław Kinal

adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych, Prodziekan ds. Promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" (studia ukończone
 z wyróżnieniem w 2009 roku) oraz Wyższej Szkoły Europejskej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku "Marketing
w sieci" (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym w 2010 roku) 
Zarówno zawodowo, jak i z zamiłowania dziennikarz. Współpracował między innymi z redakcjami: Panoramy TVP2, Tok FM, Radia Via. Współtwórca i pierwszy redaktor naczelny programu Przystanek Student w TVP Kraków. Felietonista magazynu Megafon. 


Od 1.09.2016 pełni funkcję Prodziekana ds. promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obecnie pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Przestrzeń Społeczna (Social Space) oraz zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Młoda Humanistyka. Jest również członkiem - założycielem Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko. Zdobywca 7. miejsca w konkursie Super Wykładowca 2012 organizowanym przez dziennik regionalny Super Nowości. Od 2014 roku Przewodniczący Rady Programowej Akademickiego Radia Uniwersytetu Rzeszowskiego - Feniks.fm  (I i II kadencji) W latach 2014-2016 pełnił obowiązki koordynatora kierunkowego programu Erasmus+ z zakresu socjologii. Obecnie pełni funkcję Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+


Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2017/2018:


W Instytucie Socjologii UR:


Public Relations

Marketing i zarządzanie

Nowe media i społeczne systemy medialne

Socjologia mediów

Podstawy przedsiębiroczości

Kultura Organizacyjna

Komunikacja w organizacji

Digital Society and Media (dla uczestników Erasmus+)

Digital Divide (dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+)


W Instytucie Filologii Polskiej:

Socjologia

Tradycyjne źródła informacji dla dziennikarza

Pracownia radiowa

Wiedza o mediach współczesnych w Polsce i w UE
Narzędzia promocji regionu
Systemy medialne na świecie
Praktyczny OSINT 


Spis publikacji


Wykaz aktywności organizacyjnych

Telefon

telefon 17 872 13 39


Gabinet

pokój 303
budynek A1
Instytut Socjologii UR
3. piętro

Email

jkinal@ur.edu.pl
jaroslawkinal@gmail.com

Konsultacje dla studentów

W Instytucie Socjologii UR
wtorek 11:30-13:00
W Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR
wtorek 13:00-15:00
czwartek 8:00-10:00

Dyżur organizacyjny
Czwartek 10:00-13:00